FÖRSÄLJNING PÅGÅR!

Det finns fortfarande ett fåtal lediga lägenheter kvar. Ta kontakt med våra duktiga mäklare för mer information. Kontaktuppgifter finns under rubriken KONTAKT. I Brf Paviljongens finns en vinterträdgård högst upp i varje hus. På den kvartersgemensamma gården finns ett felleshus för umgänge och odling samt även övernattningsrum för dina gäster.