lkpgbosplash2

Välkommen till
Vallastaden

Vallastaden kommer under det närmaste året att växa fram som en socialt och ekologiskt medveten stadsdel med ett stort utbud av verksamheter och tjänster, bland annat bestående av universitet, skolor, idrottfaciliteter, fritidsverksamheter, bostäder, handel och service. I sin helhet kommer stadsdelen att innehålla ca 1700 bostäder. 

Välkommen till
Vallastaden

Vallastaden kommer under det närmaste året att växa fram som en socialt och ekologiskt medveten stadsdel med ett stort utbud av verksamheter och tjänster, bland annat bestående av universitet, skolor, idrottfaciliteter, fritidsverksamheter, bostäder, handel och service. I sin helhet kommer stadsdelen att innehålla ca 1700 bostäder. 

Expo-området, Vallastadens första etapp, är utformat på ett lekfullt och innovativt sätt med den klart uttalade avsikten att skapa förutsättningar för spontana och kreativa möten mellan människor. I varje kvarter finns ett Felleshus i vilket de boende i området bland annat ges tillgång till övernattningsrum, samlingslokal och odlingsmöjligheter. Social hållbarhet är ledordet!

couple
Campushallen

Vallastaden ligger endast 2,5 kilometer utanför Linköpings innerstad och i mycket nära anslutning till Linköpings Universitet. I närområdet ligger Mjärdevi Science Park som består av ett antal världsledande innovativa teknikföretag.

Vill du ha mer information om Vallastaden rekommenderar vi att ni besöker: vallastaden2017.se

Brf Paviljongen Vallastaden
Hemgården Bostadsaktiebolag
Fastighetsbyrån
En del av vallastaden